Systems architect at Softreck OÜ
I have been passionate about computers and programming for 10 years.
My first (micro) computer was ZX-Spectrum and the programming language was Basic.

Since 2010, I have been programming professionally, objectively and functionally in monolithic and micro-service architectures.

I am currently creating an ecosystem architecture for market leaders at Softreck.
Latest posts by Tom Sapletta (see all)
Systems architect at Softreck OÜ
I have been passionate about computers and programming for 10 years.
My first (micro) computer was ZX-Spectrum and the programming language was Basic.

Since 2010, I have been programming professionally, objectively and functionally in monolithic and micro-service architectures.

I am currently creating an ecosystem architecture for market leaders at Softreck.
Latest posts by Tom Sapletta (see all)

niemiecki poeta przełomu XVIII i XIX wieku i najwybitniejszy przedstawiciel literatury niemieckiej, a także jeden z najbardziej znaczących […]

Systems architect at Softreck OÜ
I have been passionate about computers and programming for 10 years.
My first (micro) computer was ZX-Spectrum and the programming language was Basic.

Since 2010, I have been programming professionally, objectively and functionally in monolithic and micro-service architectures.

I am currently creating an ecosystem architecture for market leaders at Softreck.
Latest posts by Tom Sapletta (see all)

Tłumaczenie i rozkład gramatycznych często używanych zwrotów Nauka gramatyki poprzez praktykę polegającą na pracę z tekstami, które na […]